จองตอนนี้ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย

เป้าหมายของบริษัท

ล็อคบ็อกซ์มีเป้าหมายในการให้บริการรับฝากสัมภาระส่วนบุคคลและการจัดส่งสินค้า ตู้ล็อคเกอร์อัติโนมัติของเราตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการค้นหา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มีสัมภาระมากในขณะเดินทาง

บริการของเรา

ล็อคบ็อกซ์

01

ตู้ล็อคเกอร์รับฝากของรายแรกในระบบขนส่งมวลชนของไทย

บริการรับฝากสัมภาระทั้งแบบรายชั่วโมงและรายวัน (มากที่สุด 3 วัน)

บริการจัดส่งสัมภาระ

02

บริการจัดส่งสัมภาระและพัสดุไปที่สนามบิน โรงแรม และทุกที่ในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันเดียวกัน

สื่อโฆษณาของล็อคบ็อกซ์

03

ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะของเราสามารถให้บริการด้านการตลาดเชิงโต้ตอบ เพื่อช่วยโฆษณาสินค้าด้วยเสียงโต้ตอบในระยะใกล้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งกับคนในท้องถิ่น คนที่อาศัยในต่างประเทศ และนักท่องเที่ยว เพราะตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ล็อคบ็อกซ์จึงเป็นกลยุทธิ์ทางการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับนักโฆษณาทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่การดึงดูดความสนใจด้วยหน้าจอ การเลือกซื้อสินค้า การตัดสินใจซื้อสินค้า และการจัดส่งหรือรับสินค้าที่ตู้ล็อคเกอร์

Lock Box Event

04

ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของทุกๆปี เราคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นผู้ให้บริการรับฝากของที่น่าเชื่อถือ สะดวกสบายและมีชื่อเสียง เรารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและคำติชมของลูกค้าทุกครั้ง แต่เราก็ไม่เคยลดระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการให้บริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น S20, Fitfest, Thailand Bangkok Countdown, Waterzonic และอื่นๆอีกมากมาย

เหมือนที่เห็นในงานแถลงข่าว